Bảng phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Nhằm hướng đến việc minh bạch thông tin về chi phí và công việc mà Monday VietNam sẽ thực hiện, giúp Quý khách hàng luôn chủ động lựa chọn giải pháp tốt nhất cho tiến trình bảo vệ và phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Chúng tôi gửi Quý khách hàng tham khảo bảng báo phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu dưới đây:

Công việc

Mô tả

Phí (VNĐ)

Tài liệu/Thông tin cần cung cấp

Thời gian

Tra cứu và đánh giá nhãn hiệu chuyên sâu

Tra cứu, phân tích và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

(*) 600.000/nhãn/nhóm

 1. Mẫu logo/nhãn hiệu
 2. Sản phẩm/dịch vụ bảo hộ

01 – 03 ngày

Phí dịch vụ 

Đăng ký nhãn hiệu

 

Tra cứu nhãn hiệu; Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và trả kết quả (cho đơn đăng ký Bảo hộ có 01 nhóm không quá 06 hàng hóa/dịch vụ)

3.800.000/nhóm

 1. Mẫu logo/nhãn hiệu
 2. Thông tin chủ sở hữu
 3. Sản phẩm/dịch vụ bảo hộ

 


16 – 24 tháng

 

Bảo hộ từ nhóm thứ 2 trở đi trong cùng 01 đơn đăng ký (đơn có từ 2 nhóm trở lên)

1.900.000/nhóm

Bảo hộ từ hàng hóa/dịch vụ thứ 7 trở đi trong cùng 01 nhóm

250.000/hàng hóa hoặc dịch vụ

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả.

2.500.000

(Đơn do Monday VietNam đăng ký thì phí là 1.280.000)

 1. Số đơn đăng ký nhãn hiệu
 2. Thông tin Bên nhận chuyển giao

06 – 12 tháng

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả.

2.500.000

(Đơn do Monday VietNam đăng ký thì phí là 1.280.000)

 1. Số đơn đăng ký nhãn hiệu
 2. Thông tin cần sửa đổi

06 – 18 tháng

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 

Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả đối với Văn bằng có 1 nhóm.

2.500.000/đơn

 1. Số văn bằng bảo hộ
 2. GPKD/CCCD chủ sở hữu

06 – 09 tháng

Đối với nhóm thứ 2 trở đi trong 1 Văn bằng

1.500.000/nhóm

Sửa văn bằng bảo hộ nhãn  hiệu

Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả.

2.500.000

 1. Số văn bằng bảo hộ
 2. Thông tin cần sửa

06 – 12 tháng

Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn, soạn hợp đồng chuyển nhượng và hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả.

4.000.000

 1. Số văn bằng bảo hộ
 2. Thông tin Bên nhận chuyển nhượng

06 – 12 tháng

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp đơn và theo dõi đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả.

1.500.000

 1. Số văn bằng
 2. GPKD/CCCD của chủ văn bằng

06 – 09 tháng

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo dõi tình trạng đơn, giải trình chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT và trả kết quả

2.500.000

 1. Số đơn
 2. GPKD/CCCD của chủ đơn

16 – 24 tháng

(tùy tiến trình đơn khi được tiếp nhận)

Tư vấn chuyên sâu

Tư vấn giải pháp xử lý các vấn đề gặp phải (hoặc khả năng cao sẽ gặp phải nếu không xử lý sớm) trong quá trình đăng ký, bảo vệ, chuyển giao, quản lý,…nhãn hiệu

Từ 2.000.000

(Tùy vụ việc mà có mức phí tương ứng)

Tùy vụ việc

03 – 05 ngày làm việc

Tư vấn xử lý xâm phạm nhãn hiệu

Tư vấn giải pháp và gửi Thư khuyến cáo chấm dứt hành vi xâm phạm

Từ 3.000.000/vụ việc

(Tùy vào phương án và tính chất vụ việc mà có phí tương ứng)

Tùy vụ việc

03 – 05 ngày làm việc

Tư vấn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị Từ chối bảo hộ

Tra cứu, phân tích vấn đề và tư vấn giải pháp xử lý tương ứng; soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi việc xử lý hồ sơ và trả lời chuyên môn theo yêu cầu của Cục SHTT

Từ 2.000.000

(Tùy vụ việc mà có mức phí tương ứng)

Tùy vụ việc

03 – 05 ngày làm việc

Giám sát nhãn hiệu

Theo dõi, cập nhật, đánh giá tình trạng hàng tháng về việc sử dụng và đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu được giám sát

500.000/tháng/nhãn hiệu

 1. Tên/hình ảnh nhãn hiệu
 2. Thông tin sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu đang đại diện

Hàng tháng

phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Chú thích: (*) Phí tra cứu chuyên sâu chỉ áp dụng cho trường hợp tra cứu thành công nhưng không sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Monday VietNam.


Tham khảo danh mục Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm chi tiết và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn ngay hôm nay


phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu