MONDAY VIETNAM

Đồng hành cùng bạn phát triển thương hiệu

Dịch vụ

Tư vấn chuyên sâu về nhãn hiệu Nhãn hiệu là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát ...

Tư vấn xử lý xâm phạm Nhãn hiệu là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp, cá nhâ...

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp quan trọng, giúp phân biệt sản phẩm, dịch ...

Monday Vietnam cung cấp dịch vụ tra cứu và đánh giá nhãn hiệu chuyên sâu  Bạn có biết rằng nhãn hiệu là mộ...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU Khi nào cần sửa đổi văn bằng nhãn hiệu? Có 3 trường hợp ...

Gia hạn văn bằng nhãn hiệu Nhãn hiệu thông qua việc đăng ký và được cấp Văn bằng bảo hộ bởi ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì? Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc doanh nghiệp/cá nhân là chủ sở hữu của nhã...

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (...

Ngày nay, các doanh nghiệp dần nhận thức rằng, ngoài việc giúp phân biệt sản phẩm, dịch vụ của ...