Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ là một việc quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi thương hiệu và sự phát triển kinh doanh của các tổ chức và cá nhân tại môi trường và thị trường kinh doanh lớn bậc nhất thế giới. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Mỹ luôn được đánh giá là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới – là thị trường vô cùng tiềm năng cho các doanh nghiệp tiến xa hơn trong hoạt động mở rộng quy mô kinh doanh ở sân chơi quốc tế. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ của mình khi đầu tư kinh doanh ở quốc gia này. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. 

Tại sao cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ?

Hoa Kỳ (Mỹ) được công nhận là một trong những quốc gia hàng đầu về sự năng động và phát triển. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh họ mở rộng thị trường và đưa sản phẩm cũng như dịch vụ của mình đến với thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ nơi nó đã được đăng ký, trừ khi có các ngoại lệ được quy định. Do đó, để đảm bảo quyền lợi tại Hoa Kỳ, các chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải thực hiện thủ tục đăng ký tại quốc gia này.

Nhiều nhãn hiệu mặc dù đã được đăng ký và sử dụng rộng rãi tại Việt Nam nhưng lại gặp khó khăn khi đăng ký ở nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chậm trễ và thiếu chuẩn bị trong việc lập kế hoạch đăng ký nhãn hiệu, cũng như không đánh giá đúng mức rủi ro liên quan đến việc nhãn hiệu có thể bị đăng ký bởi người khác tại thị trường quốc tế.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ có thể nộp trực tiếp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ – USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Điều kiện/Cơ sở nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

“Cơ sở nộp đơn” (filling basis) là cơ sở được quy định trong Đạo luật nhãn hiệu mà căn cứ vào đó người nộp đơn sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của mình cho Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ (USPTO). Đơn đăng ký nhãn hiệu phải dựa vào một hoặc nhiều cơ sở nộp đơn. Mỗi “cơ sở nộp đơn” có các yêu cầu khác nhau phải được đáp ứng trước khi nhãn hiệu có thể tiến hành đăng ký.

Trong đơn đăng ký, người nộp đơn có thể lựa chọn một trong các cơ sở nộp đơn sau có thể:

 1. Sử dụng trên cơ sở thương mại (theo Phần 1(a)) Đạo luật nhãn hiệu – người nộp đơn hiện đang sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ tại Hoa Kỳ.

 2. Cơ sở về ý định sử dụng (theo Mục 1(b)) – người nộp đơn có ý định ngay tình để sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ của người nộp đơn trong tương lai gần tại Hoa Kỳ.

 3. Cơ sở đăng ký nước ngoài (theo Mục 44(e)) – bạn sở hữu đăng ký nước ngoài cho cùng nhãn hiệu và hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ quốc gia xuất xứ của bạn.

 4. Cơ sở đơn nước ngoài (theo Mục 44(d)) – người nộp đơn sở hữu một đơn nước ngoài đã nộp trước đó được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi người nộp đơn nộp đơn tại Hoa Kỳ cho cùng nhãn hiệu và cùng hàng hóa và/hoặc dịch vụ. Cơ sở này còn được gọi là “cơ sở ưu tiên nước ngoài” vì người nộp đơn sẽ yêu cầu ngày nộp đơn “ưu tiên” cho đơn đăng ký tại Hoa Kỳ trùng ngày với ngày nộp đơn đăng ký nước ngoài lấy làm cơ sở.

Ngoài cơ sở nộp đơn, bạn cũng phải thiết lập cơ sở đăng ký (registration basis), đây là cơ sở pháp lý mà bạn có thể đăng ký nhãn hiệu của mình. Có hai cơ sở đăng ký – sử dụng trong thương mại theo Mục 1(a) và đăng ký nước ngoài theo Mục 44(e). Nếu chủ đơn nộp đơn đăng ký theo Mục 1(b) dựa trên ý định sử dụng nhãn hiệu của bạn trong tương lai gần hoặc theo Mục 44(d) dựa trên đơn đăng ký nước ngoài, chủ đơn phải cung cấp một hoặc cả hai cơ sở đăng ký này trước khi nhãn hiệu được phép đăng ký.

Ngoài ra, còn có cơ sở nộp đơn theo Mục 66(a) Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ, cụ thể là cơ sở dựa trên yêu cầu gia hạn bảo hộ đăng ký quốc tế cho Hoa Kỳ được gửi từ Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Thủ tục và cách thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Thành phần hồ sơ và tài liệu

   • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.

   • Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

   • Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

   • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

   • Giấy ủy quyền.

Thủ tục xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Khi một nhãn hiệu được nộp lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), một quá trình thẩm định chặt chẽ sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia của cơ quan này.

Trong trường hợp không có yêu cầu chỉnh sửa hoặc phản đối nào từ phía thẩm định viên, thông tin về đơn đăng ký sẽ được công khai trên công báo sở hữu công nghiệp. Điều này mở ra cơ hội cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có lợi ích liên quan để đưa ra phản đối đối với việc đăng ký nhãn hiệu nếu cần thiết. Nếu không có sự phản đối nào, nhãn hiệu sẽ chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những đơn đăng ký dựa trên nhãn hiệu đã được nộp ở quốc gia khác, thuộc thành viên của Công ước Paris hoặc thỏa ước mà Hoa Kỳ là thành viên, việc cấp văn bằng sẽ diễn ra chỉ sau khi nhãn hiệu đó đã được chứng nhận tại quốc gia gốc.

Trong trường hợp đơn đăng ký dựa trên “dự định sử dụng” nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, USPTO sẽ phát hành thông báo chấp nhận đơn đăng ký. Người nộp đơn sau đó sẽ có tối đa ba năm để cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu. Khi bằng chứng này được nộp và chấp thuận, văn bằng đăng ký sẽ được cấp.

Do đó, thời gian từ khi nộp đơn đến khi nhận được văn bằng đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ phụ thuộc vào loại cơ sở đăng ký và quá trình thẩm định của đơn.

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Dựa trên thông tin mới nhất từ Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Tuy nhiên, thời gian này có thể biến đổi tùy thuộc vào:

   • Số lượng đơn đăng ký: Sự gia tăng đột biến trong số lượng đơn có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian xử lý.

   • Yêu cầu bổ sung: Nếu cần phải bổ sung giấy tờ hoặc có sửa đổi, thời gian xử lý có thể tăng thêm.

   • Phản đối từ bên thứ ba: Các khiếu nại hoặc phản đối từ bên thứ ba có thể làm chậm quá trình.

   • Thẩm định đơn: Quá trình thẩm định đơn cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thời gian xử lý.

Ngoài ra, các đơn đăng ký dựa trên “dự định sử dụng” nhãn hiệu tại Mỹ có thời hạn tối đa là 3 năm để nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu sau khi nhận được thông báo chấp nhận đơn đăng ký từ USPTO.

Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các tài liệu cần thiết từ ban đầu, cũng như việc phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ USPTO, sẽ giúp quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Vì sao nên chọn Monday VietNam khi cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ?

Monday Vietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Dưới đây là một số lý do tại sao Monday Vietnam chính là lựa chọn phù hợp khi Quý khách hàng cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ:

   • Chuyên nghiệp và kinh nghiệm: Monday Vietnam cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với đội ngũ có kinh nghiệm trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giúp quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

   • Dịch vụ đa dạng: Monday VietNam cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, từ tư vấn, xử lý đến đăng ký nhãn hiệu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

   • Hỗ trợ tư vấn: Monday Vietnam cung cấp tư vấn miễn phí giúp đánh giá khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu và hỗ trợ trong suốt quá trình đăng ký.

   • Cơ sở pháp lý vững chắc: Khi sử dụng dịch vụ của Monday Vietnam, Quý khách hàng sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý các vấn đề xâm phạm nhãn hiệu, đồng thời đảm bảo quyền độc quyền sử dụng và khai thác nhãn hiệu của mình.

   • Ngăn chặn sao chép: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông qua Monday Vietnam giúp ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép nhãn hiệu, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

   • Bảo hộ quốc tế: Monday Vietnam có thể hỗ trợ Quý khách trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không chỉ tại Mỹ mà còn ở các quốc gia khác, giúp mở rộng phạm vi bảo hộ cho nhãn hiệu.

Với những lý do trên, Monday Vietnam chính là lựa chọn phù hợp cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Quý khách hàng tại Mỹ.

>>> Nhãn hiệu quốc tế và 03 hình thức đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra nước ngoài

Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: R@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.