MONDAY VIETNAM

Đồng hành cùng bạn phát triển thương hiệu

PHÁP LUẬT NHÃN HIỆU

Loại nhãn hiệu Như ta đã biết, Nhãn hiệu là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự khác biệt ...

Vai trò của nhãn hiệu Bạn có nhận thấy, hình “Một quả táo cắn dở” trên các thiết bị điện tử ...

Nhãn hiệu âm thanh Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam đã gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ ...

Mới đây, vào ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hà...

Hiện nay, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đã trở nên phổ biến với lượng đơn đăng ký nộp và...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu là phân biệt được hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu ...

Theo quy định của Điều 87 trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, những cá nhân và tổ chức sau đây đủ điều kiện có ...

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định cụ thể về điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ, đây được xem là các yêu ...

Một trong những trường hợp mà thương hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu là khi thương hiệu ...

Bảng phân loại Nice là một hệ thống quốc tế được sử dụng để phân loại hàng hóa và dịch vụ trong quá trì...

Vào ngày 16/6/2022, Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua với sự sửa đổi và bổ sung một số điều (...