Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một tổ chức hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu bên có nhu cầu nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu nên tìm hiểu nhu cầu của đối tác ký hợp đồng. Đồng thời, cũng cần kiểm tra lại phạm vi và hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để lựa chọn loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với bối cảnh của các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Bước 2: Soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Trong bước này, các bên liên quan cần soạn thảo và ký kết một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng này cần nêu rõ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên, thời hạn và phạm vi sử dụng nhãn hiệu, khoản phí chuyển quyền sử dụng và các điều khoản khác liên quan.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

 2. Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

 3. Dạng hợp đồng;

 4. Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

 5. Thời hạn hợp đồng;

 6. Giá chuyển giao quyền sử dụng;

 7. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên thu phí chuyển quyền sử dụng cần thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

Trước đây, theo quy định của Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009, hợp đồng li xăng nhãn hiệu có hiệu lực khi được đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam

Theo quy định của Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2019 và 2022 thì hợp đồng hợp đồng li xăng nhãn hiệu có hiệu lực đối với các bên mà không cần thông qua thủ tục đăng ký hợp đồng tại Cục SHTT.

Hợp đồng li-xăng có hiệu lực phụ thuộc vào hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được thực hiện trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý các vấn đề sau khi thực hiện chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu:

 1. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
 2. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
 3.  Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: R@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.