Quyền ưu tiên là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Quyền ưu tiên giúp người nộp đơn bảo vệ quyền lợi của mình khi muốn mở rộng phạm vi bảo hộ cho đối tượng sở hữu trí tuệ của mình tại nhiều quốc gia khác nhau.

Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ lần đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên trong một thời hạn nhất định, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ đó tại một quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên.

Quyền ưu tiên

Quyền ưu tiên có ý nghĩa như thế nào?

Quyền ưu tiên có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người nộp đơn khi muốn mở rộng phạm vi bảo hộ cho đối tượng sở hữu trí tuệ của mình tại nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời giúp người nộp đơn:

 1. Không bị mất tính mới của đối tượng sở hữu trí tuệ do các hoạt động công bố sau ngày nộp đơn đầu tiên.
 2. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như thời gian xử lý, chi phí, thủ tục pháp lý khi nộp đơn tại các quốc gia khác.
 3. Có thể chọn lựa thời điểm và quốc gia phù hợp để nộp đơn theo kế hoạch kinh doanh và chiến lược bảo hộ của mình.

Quyền ưu tiên được xác định như thế nào?

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, quyền ưu tiên được xác định theo các điều kiện sau:

 • Đối tượng sở hữu trí tuệ: Quyền ưu tiên chỉ áp dụng cho các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Quyền ưu tiên không áp dụng cho các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như bản quyền, giống cây trồng, giống vật nuôi.
 • Đơn hợp lệ: Đơn hợp lệ là đơn đáp ứng được các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của cơ quan nhận đơn. Đơn hợp lệ phải được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam. Các điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam là thành viên bao gồm: Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Hiệp định Lisbon về bảo hộ và công nhận quốc tế nhãn hiệu xuất xứ, Hiệp định Hague về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.
 • Người nộp đơn: Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên hoặc cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên.
 • Yêu cầu: Người nộp đơn phải nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.
 • Thời hạn: Thời hạn để được hưởng quyền ưu tiên được ấn định theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thông thường, thời hạn để được hưởng quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, và là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành còn có quy định: “3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”.

Điều này có nghĩa là khi có hai hoặc nhiều đơn cùng đăng ký bảo hộ cho cùng một đối tượng sở hữu công nghiệp, thì đơn nào được nộp trước sẽ được ưu tiên xét bảo hộ. Ngày ưu tiên là ngày mà đơn đầu tiên được nộp tại Việt Nam hoặc tại một nước thành viên của một điều ước quốc tế về quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên.

Như vậy, Quyền ưu tiên là một khái niệm pháp lý rất hữu ích cho người nộp đơn khi muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình tại nhiều quốc gia khác nhau. Để được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải tuân thủ các điều kiện về đối tượng sở hữu trí tuệ, đơn hợp lệ, người nộp đơn, thời hạn và yêu cầu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

>>Xem thêm Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Uy tín và nhanh chóng (dangkythuonghieu.vn)

Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: R@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.